Představení společnosti

Společnost Energy Solutions and Savings s.r.o., zkráceně ESS, se zaměřuje především na dodávky a montáže v oblasti elektroinstalačních prací se zaměřením na optimalizaci odběrů elektrické energie.

Sídlíme v Olomouci a v současné době využíváme výrobní kapacitu ve Velkém Újezdě u Olomouce. Otevíráme pobočku v Ostravě.

Hlavními oblastmi činností společnosti jsou elektroinstalační práce, výroba rozvaděčů a služby spojené s návrhem a přípravou realizace montážních prací, dodávky osvětlovacích systémů.

V současné době disponujeme kapacitou 15 až 20 kvalifikovanými elektrikáři, jež jsou schopni zajišťovat příslušné dodávky v rámci celé České republiky i zahraničí (především v Německu).

Spolupracujeme také s celou řadou předních českých i zahraničních velkoobchodů s materiálem a svítidly. Jsme tedy schopni předložit investorům přehled o situaci na trhu i kvalitě poptávaných výrobků.

Nabízené služby

Elektroinstalační práce libovolného rozsahu

instalace napájecí kabeláže v průmyslových, kancelářských či bytových objektech a to včetně drobných stavebních úprav.

Rekonstrukce veřejného osvětlení

v této oblasti jsme schopni poskytnout úplný servis: zabýváme se pasportizací VO, návrhy rozsahu rekonstrukcí, projekční činností, vlastní realizací dodávek a prací, správou a údržbou veřejného osvětlení a v neposlední řadě také revizní činností.

Rekonstrukce bezdrátových i drátových rozhlasů

v této oblasti jsme schopni také poskytnout úplný servis: spolupracujeme přímo s výrobci technologií drátového i bezdrátového rozhlasu, prostřednictvím kterých jsme schopni zajistit příslušný návrh či projekt, disponujeme autorizovanými montážními techniky, provádíme správu a údržbu,

Zateplování objektů a s tím související výměna výplní otvorů (oken a dveří)

Výroba rozvaděčů

jsme schopni návrhu, projekce a výroby včetně finální montáže: napájecích rozvaděčů libovolného typu, kompenzačních rozvaděčůregulačních rozvaděčů, nejčastěji vyrábíme a dodáváme napájecí rozvaděče pro veřejné osvětlení měst a obcí, jejichž součástí může býnapěťová regulace zajišťující úsporu el. energie, stejné regulační rozvaděče lze na některé typy svítidel použít také v kancelářskýcči průmyslových objektech.

Vyhledávání a oprava kabelových poruch

jsme vybaveni měřícím vozem a veškerou potřebnou měřící technikou pro identifikování místa poruchy zemních kabelů.

Projekční činnost v oblasti elektro

spolupracujeme s projekční kanceláří v Ostravě, která má mnoho zkušeností v oblasti projekce elektro a specializuje se nbsp;naší pomocí na návrhy optimálních světelných soustav z hlediska výše investičních nákladů a energetické úspornosti.

Zastupujeme významného dodavatele elektrické energie a plynu firmu Right Power.

Projekty

Projekt optimalizace či regulace světelných soustav

  • v rámci tohoto projektu usilujeme o spojení několika fází, jejichž realizace je nutná pro zvolení optimálního postupu při zajištění úspor el. energie,

  • první fází je zjištění možností prostřednictvím měření odběrů a jiných parametrů napájecí sítě, toto měření je nutné realizovat v blíže stanoveném časovém horizontu, pro tyto případy jsme vybaveni měřícím systémem s GSM komunikací pro dálkový odečet dat, ukládání do připravených databází a z nich realizovat libovolná vyhodnocení,

  • v další fázi navrhujeme optimální novou světelnou soustavu, která může být regulována prostřednictvím světelných čidel a prvků v každém svítidle – elektronických předřadníků či centrálně prostřednictvím napěťové regulace v rozvaděči.

Projekt inteligentního osvětlení školních tříd

  • v rámci tohoto projektu máme detailně zpracovány postupy pro zajištění optimální funkce osvětlení školní třídy,

  • zrekonstruovaná světelná soustava funguje ve zcela autonomním režimu, aby bylo po celou dobu výuky zajištěna příslušná hygienická norma,

  • lze samozřejmě automatický režim přerušit a osvětlení nastavit ručně pomocí ovladače, např. v případě promítání apod.

Projekt měření a signalizace úrovně CO2 školních tříd

  • v rámci tohoto projektu jsme implementovali několik závěrů z vědeckých studií pojednávajících o negativním vlivu vysoké koncentrace CO2 na studijní výsledky a soustředění žáků a studentů škol a navrhli jednoduchou signalizaci koncentrace CO2,

  • signalizace má za účel informovat kantora, že by bylo vhodné vyvětrat nebo předává signál na vzduchotechniku / klimatizaci třídy a režim je tedy automatický,

  • signalizace udržuje koncentraci CO2 pod takovou úrovní, aby se na žácích negativně neprojevovala,

  • v zimním období také udržuje míru větrání vytápěné místnosti na svém optimu.

Významné reference

Dodávky realizované v roce 2012

ZákazníkPředmět dodávkyFinanční objem
Obec Přáslavicedodávka a montáž 4ks rozvaděčů VO s regulací, prodloužení VO, kabelový rozvod včetně stožárů397.000,-- Kč
Obec Ústínmontáž svítidel, výměna stožárů včetně nátěrů, prodloužení VO + zemní vedení + stožáry380.000,-- Kč
ILLUMINO s.r.o.dodávka úsporného systému VO pro město Šternberk2.264.580,-- Kč
Obec Kladkydodávka a montáž svítidel296.000,-- Kč
Obec Střelicemontáž izolovaného vedení AES montáž rozvaděče VO268.000,-- Kč
VIADRUS a.s.dodávka a montáž nového osvětlení výrobní haly189.885,-- Kč

Dodávky realizované v roce 2013

ZákazníkPředmět dodávkyFinanční objem
Obec Přáslavicedodávka a montáž svítidel, rozvaděčů, nové části VO689.000,-- Kč
Obec Šišmadodávka a montáž 60ks svítidel, výložníků a RVO330.000,-- Kč
ELMONTIA s.r.o.elektro-montážní práce na lisu – Pfleiderer Neumarkt, Německo1.260.000,-- Kč
Obec Dětkovicerozšíření VO o 14 nových stožárů, kabelové vedení703.000,-- Kč
Obec Líšnicečástečná rekonstrukce VO (svítidla, výložníky, rozvaděče)314.000,-- Kč
VIADRUS a.s.dodávka a montáž nového osvětlení výrobní haly103.000,-- Kč
ELMONTIA s.r.o.elektro-montážní práce na kontinuálním lisu – Pollmeier, Německo480.000,-- Kč
Obec Ptení1. etapa rekonstrukce VO293.000,-- Kč
Obec Rokytnicerozšíření VO a jeho částečná rekonstrukce318.000,-- Kč
ALSICO s.r.o.elektromontážní práce – VO a průmyslové objekty2.220.000,-- Kč
ELTODO-CITELUM s.r.o.elektromontážní práce – rekonstrukce VO2.143.000,-- Kč

Dodávky realizované v roce 2014

ZákazníkPředmět dodávkyFinanční objem
Město Mor. Berounrekonstrukce VO, vybudování nové části VO1.367.000,-- Kč
Obec Stínavadodávka a montáž bezdrátového rozhlasu141.000,-- Kč
ELTODO-CITELUM s.r.o.dodávka a montáž 4ks rozvaděčů včetně regulace289.000,-- Kč
ELMONTIA s.r.o.elektro-montážní práce na lisu – Nettgau Glünz673.000,-- Kč
Město Zubřírekonstrukce VO, implementace systému regulace VO1.133.000,-- Kč
Obec Ptení2. etapa rekonstrukce VO293.000,-- Kč
Město Adamovrekonstrukce VO, implementace systému regulace VO1.096.000,-- Kč
Obec Ochozdodávka a montáž drátového rozhlasu116.000,-- Kč
ELMONTIA s.r.o.elektro-montážní práce – elektrárna Lausward, Düsseldorf687.000,-- Kč
Obec Pavlovkompletní rekonstrukce VO včetně zemní kabeláže1.897.000,-- Kč

Dodávky realizované v roce 2015

ZákazníkPředmět dodávkyFinanční objem
Město Modřicerekonstrukce VO, vybudování nové části VO1.023.000,-- Kč
EUROGEMA CZ a.s.rozvody silnoproudu a slaboproudu v novostavbě - objekt G1.658.000,-- Kč
EUROGEMA CZ a.s.rozvody silnoproudu a slaboproudu v novostavbě - objekt I3.045.000,-- Kč
Obec Světlá Horavybudování nové části VO247.000,-- Kč
Obec Jakubovicerozšíření VO u hřbitova189.000,-- Kč
Obec Černožicedodávka a montáž LED svítidel do VO948.000,-- Kč
Obec Popovicerevitalizace veřejného osvětlení obce379.000,-- Kč
Obec Jinočanykompletní rekonstrukce VO, dodávka LED svítidel4.343.000,-- Kč
Město Česká Líparevitalizace VO a snížení energetické náročnosti743.000,-- Kč
EUROGEMA CZ a.s.rozvody silnoproudu a slaboproudu v novostavbě - objekt H2.011.000,-- Kč
Město Krnovdodávka a montáž regulačních jednotek do VO239.000,-- Kč
Město Bystřice pod Hostýnemrekonstrukce VO - 2. etapa (část 2015)4.132.000,-- Kč
Město Blanskoprvní etapa rekonstrukce VO, návrh úsporných opatření1.567.000,-- Kč
Obec Jednovnicerekonstrukce VO, návrh úsporných opatření707.000,-- Kč
Obec Pavlovrekonstrukce VO, snížení energetické náročnosti soustavy822.000,-- Kč
Obec Jindřichovrevitalizace nasvětlení komunikací obce540.000,-- Kč

Dodávky realizované v roce 2016

ZákazníkPředmět dodávkyFinanční objem
Městys Jedovnicerevitalizace a snížení energetické náročnosti VO707.000,-- Kč
Obec Dobrochovrekonstrukce veřejného osvětlení návsi189.000,-- Kč
Městys Nezamyslicerozšíření VO vč. nového osvětlení cyklostezky398.000,-- Kč
Obec Bouzovdodávka a montáž LED svítidel do VO1.268.000,-- Kč
Město Jeseníkrekonstrukce VO, snížení energetické náročnosti soustavy1.367.000,-- Kč
Obec Policerenovace VO499.000,-- Kč
Obec Rebešovicevýstavba nové části VO v satelitu obce1.264.000,-- Kč
Město Jihlavarekonstrukce VO, snížení energetické náročnosti soustavy317.000,-- Kč
Obec Luboměřvýměna vzdušného vedení, výměna LED svítidel447.000,-- Kč
Město BruntálLED osvětlení cyklostezky770.000,-- Kč
AH Morava s.r.o.rekonstrukce osvětlení skladovací haly855.000,-- Kč

(Uvedené ceny jsou bez DPH)

V průběhu uvedených let se stali našimi spokojenými odběrateli také:

Obec Bílsko, město Chrudim, obec Kladky, obec Oskava, obec Moravičany, obec Lukavice, obec Orel, Velký Újezd, obec Biskupice, SONEPAR ČR s.r.o., Mateřská školka v Moravském Berouně, obec Protivanov, město Lipník nad Bečvou a mnoho dalších.

Kontakt

Energy Solutions and Savings s.r.o.
Stupkova 952/18,
779 00 Olomouc
Marek Jurášek, jednatel
tel.:(+420) 775 799 899
e-mail:jurasek@e-ss.cz
Naše sídlo na Mapy.cz

Kontaktní formulář